ΞΕΣΤΡΟ C

Για την απομάκρυνση εναποθέσεων και δυσχρωμιών.