ΞΕΣΤΡΟ PI

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό των εμφυτευμάτων και αντίστοιχων αποκαταστάσεων.

Description

ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΤ

1. 4PI ξέστρα,
2. Ένα συγκρατητήρα(120°)
3. Ένα επίπεδο κλειδι.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 4PI ξέστρα

Related Products