ΞΕΣΤΡΟ PL2

Με δεξιά κάμψη ίδιες λειτουργίες με το PL1.