ΞΕΣΤΡΟ PL5

Με δεξιά κάμψη, ίδιες λειτουργίες με το PL4.