ΞΕΣΤΡΟ HPL3/DPL3

148.80

Περιοδοντικά ξέστρα με άκρο επικαλυμμένο από διαμάντι, για εις βάθος καθαρισμό του ριζικού σωλήνα, με ανοιγμα κρημνου-για την εξομαλυνση προεξοχών αποκαταστάσεων, καθώς και την επέκταση του διαχασμού της ρίζας.
HPL3 70μm αδρότητα
DPL3 15μm αδρότητα