ΞΕΣΤΡΟ PL4

136.40

Ξέστρο με αριστερή κάμψη και μικρό σφαιρικό άκρο>0.6μm διάμετρος, για τον περιοδοντικό καθαρισμό διχασμών και εσοχών.