ΞΕΣΤΡΟ PS

117.80

Για την απομάκρυνση τριγίας σε βαθείς περιοδοντικούς θύλακες, σε όλα τα τεταρτημόρια.