ΞΕΣΤΡΟ RT3

49.60

Πολύ μακρύ και λεπτό ξέστρο για την απομάκρυνση σπασμένων άκρων εργαλείων.Χρησιμοποιείται με το συγκρατητήρα 180°.