ΞΕΣΤΡΟ P

105.40

Για την αφαίρεση τριγίας υπερ-και υπο- ουλικά, σε ολα τα τεταρτημόρια. Το ξέστρο Perio tip της EMS έχει τη καλύτερη πρόσβαση στα ενδιάμεσα και υπο-ουλικά.